Kanon, 1990

Wachs, Blei, Draht

2021 by Simon Sieverts.